Адам и Ева в райската градина

Адам и Ева се разхождали в райската градина. При тях дошъл Бог и им казал:
– Деца мои, имам за вас два подаръка. Вие сами ще прецените, как да си ги разпределите. Първият подарък е способност да се пикае прав..
Адам се развикал до небесата. Блъскал си главата в едно дърво, скачал и крещял, че той иска да може пикае прав. Ева му отстъпила този подарък. Адам, хукнал да бяга из градината. Радвал се, крещял и опикавал всичко наред.
Опикал дърветата, цветята, всяко насекомо поотделно и изобщо всичко което видел! Ева и Бог мълчаливо наблюдавали това безумие. Накрая Ева не издържала и попитала:
– Господи, а какъв ще е втория подарък?
Бог тъжно и заявил:
– Мозък, Ева! Вторият подарък, ще е мозък! Ще се наложи, обаче, да го дам на Адам, защото иначе ще опикае всичко?