Асан и Айшето се оженили

Асан и Айшето се оженили и три месеца по-късно Айшето родила. Асан веднага се досетил, че тука има нещо нередно:
– Айше, това дете не може да е от мене! Няма девет месеца откакто сме се оженили!
– Асане, ти ходи ли с мене три месеца?
– Ходих!
– А аз ходих ли с тебе три месеца?
– Ходи!
– Ето, станаха шест и като прибавим и три месеца откакто сме женени… стават точно девет!
– Вярно ма Айше, излизат точно сметките…