Баба изпратила дядото до магазина

Баба изпратила дядото до магазина за да купи захар. Тръгнал той и постоянно си повтарял захар, захар, захар… Минал покрай него един мотор и дядото се стреснал. Започнал да си вика бонбони, бонбони, бонбони… и като влезнал в магазина казал на продавачката:
– Дайте ми един пакет вафли, моля!
Взел той вафлите, прибрал се, а бабата го посрещнала на вратата и започнала да му се кара:
– Боже мили! Аз за брашно го изпратих дядото, той вафли ми носи…