Баба отишла при млад гинеколог

Една баба отишла при млад гинеколог, който бил изпратен в селото за да трупа ценен опит.
– Свали си гащите бабо и се качи на магарето.
Бабата го послушала и се качила. Гинекологът решил да се майтапи:
– Мале, бабо, ама ти си била бременна!
– Въй чедо, не думай! Ами, че аз, откак умря дядото преди двадесет години, такова нещо не съм правила. Я погледни пак, да не си сбъркал нещо!
– Ама бабо, ти не само, че си бременна, но е и от негър.
– Леле, чедо, аз не съм виждала такова нещо, как така бременна…
След няколко минутни разсъждения, бабата погледнала засрамено доктора и го попитала:
– А бе, докторе, това може ли да стане от патладжан?