Батман хванал златната рибка

Батман хванал златната рибка и тя му се примолила:
– Батмане, моля ти се, пусни ме на свобода! Обещавам да ти изпълня едно желание.
Батман се съгласил и я пуснал, а тя го попитала:
– Сега ми кажи какво ти е желанието?
Батман помислил малко и казал на рибката:
– Искам да ме върнеш няколко века назад във времето!
Златната рибка изпълнила желанието му и Батман се озовал в миналото. Тръгнал той да се разхожда из улиците. Един човек го срещнал, прегърнал го и със сълзи на очите му казал:
– Ех, Зоро… аз нали ти казах, че тази ще ти сложи рога…