Бавно се движела катафалка

По булеварда, бавно се движела катафалка. След нея тичало едно малко момченце, което плачело и викало през сълзи:
– Тате, на кого ме оставяш, тате! Тате…
Минувачите гледали от страни с просълзени очи от толкова много мъка.  Изведнъж, обаче, катафалката спряла. От нея изскочил шофьора, забил един шамар на детето и започнал да му се кара:
– Аз нали ти казах, че трябва да си решаваш задачите по математика сам? Сега съм на работа и нямам време да се занимавам с тебе…