В болницата лежали трима мъже

В болницата лежали трима мъже. Двамата били с инфаркт, а третия с инсулт. Единия с инфаркт попитал другия:
– Вие, как получихте инфаркт?
– Ами, аз работя в цех за сладки изделия. Тъкмо откраднах едни стоки и ме хванаха. Ето така получих инфаркт…
– Ами Вие, как получихте? – попитал на свой ред втория.
– Аз съм началник-база и тъкмо приготвих един контейнер за крадене и дойдоха митничарите… та така получих инфаркт.
След кратко мълчание, двамата погледнали въпросително към онзи с инсулта и той започнал да им обяснява:
– Аз съм гробар. Миналата седмица носех един ковчег. Много луксозен, вътре лежеше баровец. Ръцете му бяха целите окичени в златни пръстени, по врата имаше ланци и всичките му зъби бяха златни…
– И какво?
– Ами, направо си загубих съня. Толкова злато да отиде зян. Един ден, втори ден…. на третия ден се реших да разровя гроба. Отворих капака на ковчега и онзи отвътре ми се ухили със златните си зъби и ми вика: „Инспектор Петров, Бюро „Обреди“! Това е контролно погребение!“