Двама борци отишли на лов през зимата

Двама борци отишли на лов през зимата. Успели да донесат добър улов и докато приготвяли вечерята си приказвали. Единия борец казал на другия:
– Браточка, знаеш ли какво е това: Бяло, пухкаво и през зимата вали… започва със „с“ и завършва на „няг“?
– Не знам!
– Сняг бе… А знаеш ли, какво е това: Бяло, пухкаво и през зимата вали… започва със „с“ и завършва на „очка“?
– Не знам!
– Сняг бе браточка…
Малко по-късно, същият борец пак питал:
– Браточка, а знаеш ли какво е това: Бяло, пухкаво през зимата вали… започва със „с“ и завършва на „ах“?
– Не знам!
– Ами сняг бе браточка, нали ти казах…