Двама борци отишли на лов

Двама борци отишли на лов. Изведнъж пред тях изскочила коза и притичала към храстите. Единият стрелял, но не улучил. Другият изобщо не реагирал.
– Ти тъп ли си? Защо не стреля?
– Ами откъде да знам! Ами ако е питомна козата?
– Как ще е питомна? Тука в гората всичко е диво, бе!
След малко вторият вдигнал пушката и стрелял. От храстите се чул силен вик и нещо се сгромолясало на земята.
– Браво! Какво удари?
– Ами някаква дива бабичка…