Един бракониер убил глиган.

Един бракониер убил глиган.

Хвърлил го на гърба си и потеглил към вкъщи. По пътя, обаче, го срещнал горския.
– Накъде мъкнеш този глиган? – попитал го горският.
Бракониерът погледнал към глигана и казал:
– Жено, аз казах ли ти, че след тази пластична операция, никой няма да може да те познае вече…

Вашият коментар