Булката казала на младоженеца

Булката казала на младоженеца през първата брачна нощ:
– Трябва да ти призная. Аз не съм девствена. Бях с един мъж.
– Така ли? С кой мъж?
– С Тайгър Уудс, голф играча.
– Добре! Той е богат, известен и хубав. Мога да те разбера.
След това двамата правили страстна любов. Като свършили, съпругът станал и отишъл при телефона.
– Какво правиш? – попитала учудена съпругата.
– Гладен съм, ще поръчам рум сервиз.
– Тайгър не би го направил…
– Така ли? А какво би направил той?
– Би се върнал в леглото и би повторил.
Съпругът оставил телефона и за втори път правил любов с жена си. Като свършили, той пак станал към телефона.
– Какво правиш? – попитала пак тя.
– Вече съм много гладен, ще звънна за малко храна.
– Тайгър не би го направил…
– Така ли? Какво би направил той?
– Щеше да се върне в леглото и щеше да повтори още един път…
Съпругът отново се върнал и правили любов за трети път. Станал от леглото съвсем изморен, отишъл до телефона и започнал да набира.
Жена му казала:
– На рум сервиза ли звъниш?
– Не! Звъня на Тайгър Уудс, да разбера с колко удара се играе на тази дупка…