Едип

В гръцката митология Едип е син на тиванския цар Лай. Още като новороден, Едип е подхвърлен в планината Китерон по заповед на царя Лай, на когото била предсказана смърт от ръката на сина му. Едип е прибран и отгледан от овчари.… Четете нататък...

Аристофан

Аристофан (445-375 година преди новата ера) е древногръцки поет комедиограф. Аристофан е представител е на „старата“ комедия, третираща актуални въпроси от обществения живот. Той критикува слабостите на атинската демокрация през пети век преди христа и нейната войнствена политика.… Четете нататък...

Есхил

Есхил (525-456 година преди новата ера) е старогръцки поет и автор на трагедии. Есхил въвежда втори актьор в гръцката драма, дава предимство на диалога и разширява възможностите за драматични сблъсъци. Есхил е написал около деветдесет трагедии, от които са запазени седем:“Молителките“, „Перси“, „Седемте против Тива“, „Прикованият Прометей“и трилогията „Орестия“ („Агамемнон“, „Хоефори“ и „Евмениди“).… Четете нататък...

Николай Василиевич Гогол

Николай Василиевич Гогол (1809-1852 година) е руски писател критичен реалист. Във „Вечери в чифлика край Диканка“ (1831-1832 година) се преплитат романтични и реалистични елементи, използвани са мотиви от украинския фолклор. Съвременните теми Николай Гогол разработва в сборника „Миргород“ (1835 година) и „Арабески“ (1835 година).… Четете нататък...

Фернандо Магелан

Фернандо Магелан (Magalhaes – 1480 – 1521) е португалски мореплавател. Ръководи експедиция, извършила първото околосветско плаване (1519-1522) и установила кълбовидната форма на Земята и единството на Световния океан. С цел да открие западен път към Молукските острови Фернандо Магелан тръгва от испанското пристанище Санлукар, заобикаля Южна Америка, пресича Тихи океан и достига Филипинските острови, където е убит.… Четете нататък...