ГОЛЯМА ТРАГЕДИЯ! Намериха трупа на 12 годишно момче

Голяма трагедия разтърси пиринския край. Открит е труп на дванадесет годишно момче от село Корница – гоцеделчевско. След като момчето не се е прибрало вкъщи вчера, родителите му са позвънили на телефон 112 и са съобщили за изчезването му.… Четете нататък...

Антикоагулант

Антикоагулант е лекарствено средство което потиска процесите водещи до съсирване на кръвта в организма. Един от най-известните антикоагуланти е хепаринът. Понякога при терапии на тромбози и тромбемболии се използва перорално приемане на антикоагулант. Трябва да се знае, че употребата на хепарин може да доведе до кожна алергия.… Четете нататък...

Рибен буквар

Рибен буквар е популярно название на „Буквар с различни поучения“ (1824, Брашов) от доктор Петър Берон. На практика Рибен буквар е първата българска учебна книга. Рибния буквар е енциклопедичен по съдържание, написан на говорим български език, съобразен с особеностите на детската възраст.… Четете нататък...

Рибонуклеинова киселина (РНК)

Рибонуклеинова киселина (РНК) е сложно високомолекулно органично съединение (нуклеинова киселина). Молекулата и е полинуклеотидна верига, чиято мономерна единица е рибонуклеотид, изграден от захарта Д-рибоза, хетероцикличните бази аденин, гуанин, урацил и цитозин и от фосфатен остатък. Установени са три вида Рибонуклеинова киселина (РНК):

  • рибозомна РНК- в състава на рибозомите.
Четете нататък...

Риби (Pisces)

Риби (Pisces) са клас гръбначни животни. Рибите имат типично устройство с характерни белези: торпедовидно тяло, достигащо от 7,5 милиметра до 30 метра, приспособително оцветяване, слузеста кожа, покрита с люспи, перките са чифтни (гръдни и коремни перки) и нечифтни (от една до три гръбни, опашна и анална перка).… Четете нататък...