Червената шапчица и големия лош вълк

Вървяла си Червената Шапчица в гората и подскачала щастлива. Изведнъж големият лош вълк изскочил от един храст и извикал:
– Червена Шапчице, ще те изям!
– Недей, Вълчо! Виж само какви вкусни банички нося в моята кошничка. Я вземи и си и хапни!
След десетина минути:
– Ало, бабо… Да, изяде ги. Да, забели очите. Разбира се, че го разгледах. Изобщо не му се скубе козината, ще стигне за две шапки и една яка…