Червената шапчица отива при баба си

Тръгнала Червената шапчица да отива при баба си. Докато вървяла през гората, се уморила и легнала да поспи. Когато се събудила, намерила до себе си бележка, която гласяла следното:
„Червена шапчице, много съжалявам, но ти вече не си девствена. Подпис: Вълкът“.
Разплакала се Червената шапчица, но продължила по своя път. След известно време пак и се доспало и пак полегнала да си дремне малко. Когато се събудила, тя намерила до себе си бележка, която гласяла:
„Червена шапчице, извини ни, но вече си к*рва. Подпис: Али Баба и 40-те разбойника.“
Разплакала се още по-силно Червената шапчица, но все пак продължила по своя път. Не след дълго се изморила и отново полегнала за кратка дрямка. Когато се събудила, тя намерила до себе си бележка, която гласяла:
„Успокой се Червена шапчице, отново си девствена. Подпис: Храбрият шивач.“