Четирима мъже се споминали

Четирима мъже се споминали. Когато отишли на оня свят, Свети Петър попитал първия:
– Ти, имаше ли тъща?
– Да!
– Отивай в рая, тогава.
Попитал втория:
– Ти, имаше ли тъща?
– Да!
– Ти също отивай в рая.
Попитал третия:
– Имаше ли тъща?
– Не!
– Отивай в ада тогава.
Дошъл ред и на четвъртия човек и Свети Петър го попитал:
– Имаше ли тъща?
– Да, даже имах две!
– Значи си за ада!
– Ама защо в ада? Тези които имаха по една тъща, ги прати в рая, а аз който съм две, да ходя в ада?
– Човече, след тези две тъщи, адът ще ти се стори направо рай…