Членовете на клуба на ловците

Всяка година членовете на клуба на ловците се събирали за една седмица на една хижа в Стара планина. Всички спазвали едно основно правило: първият, който се оплаче от храната в хижата, заменя главния готвач. След поредната вечер, на главният готвач, му дошло до гуша и се решил на отчаян план. Прибавил към яхнията еленски изпражнения. В началото на вечерята, около огъня можело да се забележат само няколко гнусливи гримаси, но никой не обелил нито дума. Изведнъж един от членовете на клуба нарушил мълчанието:
– Абе, тази яхния има вкус на лайна от елен, но пък са сварени перфектно…