Един човек си пътувал през пустинята

Един човек си пътувал през пустинята. Пътувал той ден, една седмица и на втората седмица много му се приискала жена. Обаче, освен камилата, наоколо нямало друго. „Абе, колкото и много да ми се иска, не става с камилата!“ – помислил си човекът. След още няколко дни, човека си казал „Ако до един час не срещна някоя жена я започвам тая камила и толкова!“. След три часа човека спрял, въздъхнал и разчекнал камилата. Камилата, обаче усетила какво и мислят и хукнала да бяга, а мъжът хукнал след нея. Половин час по-късно, човека налитат на една страхотна мадама, която изкусително му казала:
– Какво да направя за теб, сладур?
Мъжът, обезумял от възбуда, изкрещял:
– Ела тука и дръж тая камила да не бяга…