Човек се разхождал в гората

Човек се разхождал в гората, обаче ожаднял и започнал да търси вода. Намерил един кладенец, но решил първо да хвърли камък, за да провери дали изобщо вътре има вода. Хвърлил едно малко камъче и се заслушал, но не чул нищо. Решил да пробва с по-голям камък. Хвърлил го и отново се заслушал, но пак не чул нищо. Учудил се нашия човек и взел да търси нещо по-голямо. Намерил едно голямо парче скала и го замъкнал към кладенеца. Хвърлил я вътре и се заслушал, но пак не чул нищо. Човека се шашнал и си казал „Не може да е толкова дълбоко!“. Отишъл да потърси нещо и намерил някаква железопътна релса. Напънал се и с триста зора изтътрил релсата до кладенеца, след което я метнал вътре. За негова изненада, отново не се чуло нищо.
Човека вече бил много учуден. Станало му интересно какъв е този кладенец. Изведнъж се чуло шумулене храстите и се появила се някаква овца, която била много засилена и директно се хвърлила в кладенеца. Човекът вече бил на път да получи удар. Гледал в тъмната бездна на кладенеца, оглеждал полянката, чудил се и се маел. По едно време, при него дотърчал някакъв разтревожен човечец и го попитал:
– Приятелю, изгубих си овцата! Да си я виждал случайно наоколо?
– Ако искаш ми вярвай, но преди малко, от тук претича една овца и скочи в ето този кладенец! – казал нашия ентусиазирано.
– Как ще претича, бе? Аз я бях вързал за една релса…