Човек страдал от безсъние

Човек страдал от безсъние и отишъл при психолог.
– Докторе, цяла нощ не мога да спя. Сънувам как бутам един влак и на сутринта съм като парцал.
– От къде до къде го буташ този влак?
– От София до Варна.
– До къде стигаш около полунощ?
– Някъде към Горна Оряховица.
– Добре, остави го там и продължавай да спиш. Аз ще го добутам до Варна.
Прибрал се човекът спокоен и започнал да си спи след полунощ. Един негов приятел му се оплакал, че не може да спи, понеже сънува цяла нощ, че оправя мадами. Приятелят го изслушал и го изпратил при своя доктор. Отишъл оня при доктора и му разказал за проблема си. Докторът го попитал:
– По колко мадами оправяш на вечер?
– По шест!
– Добре! Аз ще взема да оправям три, а другите три са за тебе. Аз моите ще ги оправям до полунощ, после си ти!
– Защо така докторе?
– Ами, след това имам да бутам един влак от Горна Оряховица до Варна…