Един човек влязъл в бръснарницата

Един човек влязъл в бръснарницата и седнал  на стола. Бръснарят го попитал:
– Как да те подстрижа?
– Ами, искам от ляво да е много много ниско, почти голо. Отдясно да е по-дълго, ама да е на вълни. На врата искам да е на степени. Отгоре на главата, искам косата ми да стърчи във всички посоки, а точно в средата да има една дупка, голяма колкото монета от двадесет стотинки. Бръснарят го погледнал, помислил малко и накрая казал:
– Братле, така и да искам, няма мога да те подстрижа.
Човекът скочил от стола и започнал да налага бръснаря и да вика:
– Не можеш ли? Не можеш! Тогава миналия път как можа?