Човек се загубил в гората

Човек се загубил в гората късно през нощта. Изплашил се много и се развикал за помощ. По едно време се появила се мечка-стръвница. Човекът се присвил до едно дърво, виждайки, че ще се мре. Изведнъж мечката му проговорила с човешки глас:
– Ти за какво викаше одеве, бе?
Човекът като видял в мечката нещо човешко, се успокоил и отговорил:
– Виках, защото се загубих и исках някой да ме намери.
– Е, аз като те намерих, по-весело ли ти стана? – попитала мечката.