Циганин, арабин и българка седели в един бар

Циганин, арабин и българка седели в един бар. Когато циганинът изпил бирата си, той хвърлил чашата във въздуха, извадил пистолета и стрелял по чашата, пръскайки я на парчета. Тогава той казал: „ Ние получаваме такива големи социални помощи, че не трябва да пием втори път от една и съща чаша”. Арабинът допил безалкохолната си бира (нали е мюсюлманин), хвърлил чашата във въздуха, извадил АК-47, стрелял по нея и я пръснал на парчета. Тогава той казал: „Помощите за бежанците са толкова големи, че можем да си направим дори завод за чаши, затова не е нужно да пием втори път от една и съща.” Българката допила бирата си, хвърлила чашата във въздуха, извадила своя „Макаров“ и застреляла циганина и арабина. Хванала чашата, поставила я на бара и казала на бармана: „Напълни я догоре! Ние в България имаме толкова много цигани и нелегални чужденци, че не се налага да пием с едни и същи два пъти…“