Директора на болницата погледнал през прозореца

Директора на болницата погледнал през прозореца и видял, че в двора на психиатричната клиника някакъв луд лазел по земята. Веднага извикал дежурния лекар и му казал да отиде и да провери какво става.
След два часа, дежурният лекар се върнал целият изцапан. Директорът го попитал:
– Какво става там?
– Един от пациентите рисува с тебешир линия на тротоара и предлага 1000 лева награда на всеки, който успее да пропълзи под тази линия.
– Ами ти, защо се забави толкова много?
– Е, как защо? 1000 лева малко пари ли са?