Диригентът пристигнал за репетиция

Диригентът пристигнал за репетиция. Огледал оркестъра и видял, че главният цигулар липсва.
– Къде е първата цигулка? – попитал диригентът вбесен. Музикантите го гледали притеснено и сумтели.
– Ами той, как да ви кажем… отиде в тоалетната да се самозадоволява. Диригентът моментално хукнал към тоалетната. Отворил вратата и какво да види – оня наистина се самозадоволявал.
– На какво прилича това? – извикал възмутено диригентът. – Ама погледнете се! Срамота! И това ми било първата цигулка на оркестъра! Я вдигнете по-високо ръката, по-гъвкаво в китката…