Из дневника на кучешки дресьор

Из дневника на кучешки дресьор:
Ден първи: Кучето се изпишка на килима. Аз му наврях муцуната в локвата и го изхвърлих през прозореца.
Ден втори: Кучето се изпишка на килима. Аз му наврях муцуната в локвата и го изхвърлих през прозореца.
Ден трети: Кучето се изпишка на килима. Аз отново му наврях муцуната в локвата и пак го изхвърлих през прозореца.
Ден четвърти: Кучето се изпишка на килима, после отиде и си навря муцуната в локвата и накрая отиде до прозореца и скочи през него…