Двама каубои седели в един бар

Двама каубои седели в един бар в Дивия Запад и единият казал на другия:
– Виждаш ли оня ей там? Оня високия с шапката на главата?
Другият погледнал, но казал:
– Ами, че те всички са с шапки! Кой от всичките?
– Абе, ето оня, с двата пищова, дето е седнал на масата до вратата!
– Ами, че те всички на тази маса, са с по два пищова! – казал другия.
Първият се ядосал, извадил пистолета си, гръмнал няколко пъти и казал:
– Ето оня там, дето го гръмнах, виждаш ли го? Ей този, вчера ми спаси живота…