Двама пияници си говорели

Двама пияници си говорели. Единият казал:
– Като се напия и жена ми не ме пуска да си вляза вкъщи.
Другият отвърнал:
– А пък аз си имам метод. Звъня на вратата и като ми отвори, си свалям сакото и го мятам върху главата и. Докато се усети какво става и аз съм си в къщи. Ако искаш опитай и ти така!
На другия ден пак се срещнали.
– Какво стана? – попитал пияницата с метода.
– Застанах пред вратата, тя се отвори, свалих сакото и го метнах. Само, че не уцелих. После свалих ризата и я метнах, но пак не улучих. Свалих си панталона и го метнах, но отново не успях.
– И какво?
– Ами последно си свалих гащите и тъкмо да ги хвърля… и тролея затвори вратите, и замина…