Двама приятели ловци си говорели

Двама приятели ловци си говорели:
– Представи си, че си на лов, а пред тебе стои мечка! Какво ще направиш?
– Ще се скрия зад някое дърво!
– Хубаво, ама си на полянка и няма нито едно дърво. Какво ще направиш?
– Ще се скрия в някоя долчинка!
– Ама, ако наблизо няма долчинка, какво ще направиш?
– Ще избягам зад някой храст!
– Да предположим, че наблизо няма и храст, тогава какво ще направиш?
– Абе, да те е*а, ти на мен ли си приятел или на мечката?