Двама приятели се срещнали

Двама приятели се срещнали и единия носел дебела книга.
– Каква е тази книга?
– Това е книга по логика. Тази книга е само за умни хора.
Другия бил малко прост, почесал се по главата и попитал:
– Логика? Какво е това?
– Ами, как да ти обясня. Ти аквариум имаш ли?
– Имам.
– Щом имаш аквариум, значи обичаш рибите. Щом обичаш рибите, значи обичаш животните. Щом обичаш животните, значи обичаш хората. А щом обичаш хората значи обичаш и жените. Разбираш ли ме?
– Брей, тя тази книга много умна бе. Я дай я и на мен, може и аз да поумнея.
Взел книгата нашия и тръгнал да се прибира радостен. По пътя го срещнал друг приятел.
– Каква е тази книга, бе?
– А, тази книга е много умна. Книга по логика.
– Логика? Какво е това?
– Сега ще ти обясня. Ти аквариум имаш ли?
– Не.
– Ами, значи си обратен…