Двама приятели се срещнали

Двама приятели се срещнали:
– Чух, че си бил хванал златната рибка? Изпълни ли ти три желания?
– Абе хванах я, ама….
– Е кажи де, какво си пожела?
– Абе остави, нищо не си пожелах.
– Защо така?
– Остави, хванах тъпата рибка и я занесох вкъщи. Тя започна да ми се моли да я пусна, пък после щяла ми изпълни три желания. Аз и викам – „Ще ми изпълниш ти, таш*ци!“ И изведнъж цялата къща се напълни с таш*ци. Успях някак си, да се изкатеря над таш*ците и се провикнах – „Искам всички таш*ци да изчезнат!“
– Е добре де, ами какво ти беше тогава третото желание?
– Е ти какво искаш, без таш*ци ли да стоя?