Двама свещеници стояли на пътя

Двама свещеници стояли на пътя до огромна табела с надпис: „Спрете! Идва краят!“. Покрай тях, с голяма скорост прелетял камион и шофьорът изкрещял:
– Много сте тъпи, бе! Защо занимавате хората с вашите религиозни глупости?
Камиона изчезнал зад завоя и след малко се чул грохот. Единият свещеник казал на другия:
– Май беше прав, трябваше да го напишем по-простичко: „Мостът е разрушен“…