Две приятелки се срещнали

Две приятелки, които не се били виждали отдавна, се срещнали.
– Как си? Какво става с теб? Как върви семейния живот?
– Добре съм. Разведохме се с мъжа ми.
– Така ли? Но, защо? Вие бяхте такава хубава двойка. Какво се случи?
– Ти, би ли живяла с някой, който пие много, прекарва нощите си по кръчмите и постоянно налита на бой?
– Разбира се, че не!
– Е, мъжът ми също не искаше…