Две жени си говорели по телефона

Две жени си говорели по телефона. Едната се заливала от плач, а приятелката и я попитала:
– Пенке, какво ти има? Да не сте се скарали с твоя?
– Не! Остави се, оня ден бяхме на гости на баба му и аз от скука, започнах да ровя в един сандък. Там намерих някакво огледало. Едно такова, старо, с една красива рамка, обаче малко мътно. И сякаш някой ме би по главата да се пошегувам и да кажа: „Огледалце, огледалце, я кажи ми, има ли по-красива от мен?“. И тази гад като започна да нарежда, вече трети ден изброява без млъква…