Един дядо отишъл за риба

Един дядо отишъл за риба и хванал златната рибка. Тя, разбира се, му казала, че ако я пусне, ще му изпълни едно желание. Дядото дълго мислил и накрая казал на рибката:
– Искам да ме направиш „Герой на република България“!
Изведнъж, дядото се озовал сам самичък, по средата на някакво поле, държейки две гранати в двете си ръце и видял, че пет танка идвали срещу него…