Дядо и внуче се разхождали в зоопарка

Дядо и внуче се разхождали в зоопарка. До клетката на лъва, детето извикало на дядо си:
– Дядо, виж лъв!
– Ами, лъв! Котка! Едно време какви котки имаше – истински лъвове!
Стигнали до клетката с орела и внучето казало:
– Дядо, виж орел!
– Ами, орел! Врабче! Едно време какви врабчета имаше – истински орли!
На излизане от зоологическата градина, някакъв илюзионист правел фокуси:
– Дядо, виж вълшебник!
– Ами, вълшебник! П**ераст! Едно време какви п**ерасти имаше – истински вълшебници…