Дявола отишъл при един адвокат

Дявола отишъл при един адвокат и му предложил сделка:
– Ще печелиш всяко дело, ще станеш най-богатия човек на света, но пък затова всички твои родните ще умрат и ще отидат в ада. Давам ти една вечер да си помислиш и да ми дадеш отговор.
Дяволът изчезнал, адвокатът седнал и започнал да размишлява:
– Значи, ще печеля всички процеси.. Ще стана най-богатия човек на земята. Всички мои роднини ще умрат. Не мога да разбера, къде е уловката…