В един бутик влязла жена

В един бутик влязла жена на видима възраст около 30 години – красива, горда и модерна. След нея се тътрел дребен, невзрачен, около 50 годишен мъж, който носел скъп златен часовник на ръката. Брачните им халки били еднакви, следователно били съпрузи. Жената си избрала скъпо кожено палто, облякла го и започнала да охка и пъшка от възхищение. Мъжът бързо разбрал намека и платил 3000 евро за палтото. Жената благодарила и си тръгнали. На следващият ден, в същия бутик влязла същата жена, но вече придружена от друг мъж – красив, млад, добре облечен и с брачна халка различна от нейната – следователно и бил любовник. Персоналът бил дискретен и си траел. Жената се хванала пак за абсолютно същото палто, каквото и бил купил съпругът ѝ. Историята се повторила. Започнала да охка и да въздиша. Мъжът броил 3000 евро, тя благодари, целунала го и си тръгнали. На третия ден жената се върнала в същия бутик, но вече била сама. Върнала едното палто и си прибрала 3000 евро. Мъжът ѝ си мислел, че той е купил палтото, любовникът и той си мислел същото. Нямало ревност, нямало скандали. Мацката имала скъпо палто и 3000 евро в джоба…