Един каубой щял да се жени

Един каубой щял да се жени. Качил булката на коня и тръгнали, обаче конят се спънал. Каубоят казал:
– Едно!
По средата на пътя конят отново се спънал и каубоят казал:
– Две!
Тъкмо преди да влязат в църквата, конят се спънал за трети път и каубоят казал „Три!“, извадил пистолета си и го застрелял.
– Как можа да застреляш горкото животно? – проплакала булката.
Каубоят я погледнал строго и казал през зъби:
– Едно!