Един кораб потъвал

Един кораб потъвал и настанала страшна паника. Капитанът си скубел косата, а всички бягали хаотично. В това време, боцманът се разхождал с ръце в джобовете. Някакъв моряк притичал насреща му и започнал да му крещи:
– Как можете да бъдете толкова спокоен? Корабът потъва! На капитанът не му остана коса да си я скубе, а вие тука се разхождате съвсем спокойно, че и с ръце в джобовете на всичкото отгоре!
– Защо, има ли някакво значение откъде я скубя?