Един ден Ева се обърнала към господ

Един ден Ева се обърнала към господ:
– Господи, имам голям проблем!
– Кажи, Ева, какво има?
– Благодарна съм ти за всичките блага, които си ми дал, но все пак не съм щастлива.
– Защо така?
– Самотна съм, Господи!
– Добре, Ева, тогава ще ти създам мъж.
– Мъж ли? Какво пък е това?
– Това е създание, изтъкано от противоречия. Той ще лъже, ще мами, ще бъде високомерен и горд. Обаче, ще бъде и много силен, бърз и ще ловува за теб. Ще задоволява твоите физически нужди, но ще се държи много детски, наивно и глуповато. Винаги ще има нужда от твоите съвети.
– Звучи добре, но къде е уловката? – зарадвала се Ева.
– Ще го създам, но само при едно условие…
– Какво условие?
– Както ти казах, той ще е много горд и самовлюбен, затова нека да го оставим да си мисли, че той е създаден пръв. Нека това да бъде нашата малка тайна, казвам ти го като жена на жена…