Евреин имал много деца

Евреин имал много деца и всяка година му се раждало по още едно. Решил да отиде при равина за съвет:
– Рави, какво да правя? Всяка година ми се ражда по още едно дете. Погледни в книгите и ми кажи какво да правя!
Погледнал равина в книгите, помислил и казал:
– Ако всяка година ти се ражда по едно дете, то трябва да ти отрежем лявото яйце!
Евреинът се съгласил с плач на операцията. На следващата година отишъл пак:
– Рави, мина още една година и пак ми се роди дете! Какво да правя?
Равинът отново заровил глава в книгите и казал.
– Ако на евреин са му отрязали лявото яйце и му се раждат деца всяка година, то трябва да му се отреже и дясното яйце.
Съгласил се бедният евреин и на тази операция, но на следващата година дошъл отново:
– Рави, отново ми се роди дете! Какво да правя? Какво пише в книгите?
Равинът отново започнал да чете, изчел всички книги и накрая казал:
– Ако на евреин, на който са му отрязали първо лявото яйце, а после и дясното, продължават да му се раждат деца, то тогава значи сме отрязали яйцата не на този евреин на когото трябва…