Един евреин отишъл при равина

Един евреин отишъл при равина:
– Рави! Много съм беден! Дори мляко нямам за ядене!
Равинът му отвърнал:
– Не говори повече, синко! Прибери се у дома и всичко ще се оправи.
Още на другият ден, същият евреин изтичал при равина крещейки:
– Рави, пораснаха ми женски гърди и от тях тече мляко! Аз не съм те молил за такова нещо!
Равинът с усмивка му отговорил:
– Така е, синко! Какво да се прави? Такъв народ сме си ние! Много по-лесно ни е да направим някакво чудо, отколкото да дадем пари на някого!