Фермер се спасил от голямо наводнение

Един фермер се спасил като по чудо от голямо наводнение в Охайо. След това започнал да разказва на всички как се е спасил, по време на наводнението в Охайо. Хората направо луднали от неговата история, защото той не пропускал гордо да я разкаже на всеки срещнат. След години, фермера умрял и се озовал на оня свят. Свети Петър го посрещнал на вратата и му казал:
– Понеже беше добър човек, ще ти изпълним едно твое желание.
Фермерът веднага скочил и казал:
– Искам да разкажа на всички, историята за това как се спасих като по чудо от голямото наводнение в Охайо!
Свети Петър събрал всички, а фермерът застанал пред тях и тъкмо щял да започне да разказва, как се е спасил от голямото наводнение в Охайо, но Свети Петър му прошепнал в ухото:
– Виж човече, аз нямам нищо напротив да разкажеш за това, как по чудо си се спасил по време на голямото наводнение в Охайо, обаче забелязах, че в тълпата стои Ной…