Гарабед и жена му били в съда

Гарабед и жена му били в съда:
– Господин съдия, тя ми строши чепа!
– Имате ли свидетели?
– Какви свидетели? Искате ли да го извадя и да ви покажа!
– Не може! Ще отложим делото, докато се яви свидетел!
Два месеца по-късно в същата съдебна зала:
– Господин Киркор, кажете какво знаете по случая?
– Ами, седя си аз една вечер в кухнята, а прозорецът беше отворен, и гледаше към апартамента на Гарабед. Има-няма някакви си триста метра. Изведнъж се чу „Тряяяяяс“ и силно замириса на строшен чеп…