Гинеколог преглеждал своя пациентка

Гинеколог преглеждал своя пациентка. В това време влезнал очния доктор и казал:
– Петре, откъде купи амортисьорите за Рено-то?
– Спомни си, къде спряхме вчера. Завиваш зад ъгъла, после продължаваш още двеста метра налява, заобикаляш фонтана и после свиваш във втората пряка в дясно.
В този момент от гинекологичния стол се разнесли силни стенания и гинекологът попитал:
– Госпожице, да не би да ви прилоша?
– Неее… Бихте ли обиколили още веднъж около фонтана?