Група японци били на посещение в български завод

Група японци били на посещение в български завод. Със себе си те водели и японец преводач, експерт завършил българска филология. Докато обикаляли из завода попаднали на интересна сцена. Един стругар избухнал внезапно и хвърлил един детайл на земята, крещейки ядосано. Преводачът, макар и учуден, започнал да превежда:
– Стругарят каза, че желае да прави секс с майката на детайла.
Главният инженер се приближил, погледнал детайла и започнал да се кара на стругаря. Преводачът започнал да превежда:
– Инженерът пита, как така стругарят е успял да прави секс с майката на детайла и му каза, че самият той желае да прави секс с майката на стругаря. Стругарят отговори, че не знае как детайлът е направил секс с майка си, но ако инженерът мисли да му се бърка в работата и да му дига кръвното, той ще прави секс с майка му и с майките на другите работници и дори с майката на директора, та даже и с майката на самият завод…
Японците били впечатлени от либидото на стругаря, поклонили се и продължили със своята обиколка.