Гърбав човек вървял през гробището

Гърбав човек вървял през гробището нощем и изведнъж чул някакъв глас в тъмното:
– Ти гърбав ли си?
– Да!
– Е, сега вече няма да си гърбав…
Щастлив, мъжът се прибрал тичешком вкъщи и развълнуван, разказал за случката на свой приятел, който бил с един крак.
Още на следващата вечер, приятелят му отишъл в гробището и чул същия глас в тъмното:
– Ти гърбав ли си?
– Не!
– Е, сега вече ще си гърбав…