Интервю за банков кредит

По време на интервю за банков кредит:
– За какво ще използвате този кредит?
– Ще си направя г*й клуб.
– Много интересно, а кой ще го посещава?
– Ами, предимно разни п*дераси.
– Като например?
– Ония п*дали, където горят бутоните в асансьора. П*далчетата, които изпотрошиха спирката пред блока. Тези г*йове, които постоянно ме засичат с колите си по улиците.
– Много съжалявам, но ще се наложи да Ви откажем този кредит!
– В такъв случай, Вие също заповядайте в клуба…