Някакъв искал да си купи домашен любимец

Някакъв искал да си купи домашен любимец.

Отишъл той в един зоомагазин и започнал да оглежда животните. Видял той на едно място клетка с маймуна. Цената била $10 000.
– Защо тази маймуна струва толкова много? – попитал той.
– Защото може да работи с Windows и целия офис пакет.
По нататък видял клетка с маймуна на цена $20 000.
– Ами тази маймуна, тя защо е толкова скъпа? – попитал той.
– Освен, че работи с Windows и целия офис пакет, владее и AutoCAD и три езика за програмиране…
По нататък видял клетка с маймуна на цена $50 000.
– Ами тази маймуна какво може? – попитал той.
– Тази нищо не може, ама другите две разправят, че била системен администратор…